IMPRESSIÓ EMMARCADA

Paper:       GLOSSY PHOTO PAPER
Dimensió
    Mida imatge        61 x 41 cm
    Marc de fusta                5 cm
    Paspartú                         2 cm
    Mida total            75 x 55 cm